Ban-information

Information om banan

Främsbacka Skjutbana ägs och förvaltas av Jägarnas Riksförbund Avdelning 20-01. Alla funktionärer arbetar ideellt med banans skötsel.


 

VANLIGA FRÅGOR

 

F.      Kan jag åka till banan och skjuta in min bössa?

 

Ja det kan du, vi uppskattar om du är medlem i Jägarnas Riksförbund, du får då alla fördelar av ett medlemskap i vår jägarorganisation samtidigt som du bidrar till banans fortsatta verksamhet.

 

Se till att städa efter dig (skräp i soptunnor eller med hem om soptunnan är full). Lämna inte gamla skjutmål i eller kring skjutvallen. När du ska skjuta så tänk på säkerheten.

 

Fäst mål bakom rälsen så att den bakre skjutvallen fångar ditt skott. Den främre skjutvallen är enbart byggd för att skydda elektronik i markeringssystemet för älgbanan inte för att fästa skjutmål i.

 

Skjut bara på pappersmål, inskjutningstavla eller liknande. Hårda föremål så som t ex plåtburkar ska inte utgöra måltavla på skjutbanan. Hårda föremål som splittras vid träff, t ex lerduvor eller blomkrukor, får inte användas som måltavla då dessa splitter förstör skjutvallarna samtidigt som det vid skjuttillfället utgör en direkt säkerhetsrisk för skytt och andra i närheten av banan.

 

Var noga med att säkerställa att du har kontroll på eventuellt andra personer som befinner sig på banan och att ni är överens om skyttet så att inga incidenter eller olyckor inträffar.

 

Hagelskytte på hagelbanan, kulskytte på 80m banan. Vill du komma närmre ditt skjutmål, ställ dig närmre skjutvallen, flytta inte målet närmre skjutplatsen.

 

Bli medlem här!

 

Det är tillåtet att skjuta måndag-fredag 10:00-20:30 och lördag-söndag 10:00-17:00. Ej tillåtet att använda banan under åskväder på grund av säkerhetsrisk och risk att utsätta utrustningen för skada.


F.      Kan jag/vi/min jaktklubb boka banan?

 

Ja! Det går jättebra att boka banan under tiden mellan öppning, vanligtvis mitten av maj till andra måndagen i oktober, det kostar 950kr för 4h, vi hyr enbart ut 4h pass. I bokningen ingår tillgång till älgbanan.


Vid bokning via bokningsformuläret får du ett mail med bekräftelse. Banan är inte bokad förens du ser din bokning i formuläret och har fått ett bekräftelsemail. Du får i anslutning till bokningen en information om bokningskod, denna kod använder du på banan hänglås för att komma åt maskinhus och skjutledarbås. Instruktioner för uppstart och nedstängning finns i skjutledarbåset och i maskinhuset, börja alltid i skjutledarbåset (vid skjutplatsen).


OBS! Om SMHI varnar för åska ska du ställa in skjutningen, eventuellt betalat belopp ska då återföras dig, kontakta oss via bokningsformuläret eller svara på bokningsmailet du fått. Åska skadar allvarligt banans utrustning och avhjälps genom att inte ha utrustningen inkopplad.


F.      Kan mitt företag/klubb/förening komma till er bana och skjuta som ett event med era vapen?

 

Jägarnas Riksförbund Avdelning 20-01 hanterar inte denna typ av bokningar, enbart jägare eller sportskyttar med egna vapen bokar banan. Vi har dock sammarbetspartners som eventuellt kan hjälpa er, kontakta oss så hjälper vi till!

 

F.      Vilka öppettider har ni?

 

Det är tillåtet att skjuta måndag-fredag 10:00-20:30 och lördag-söndag 10:00-17:00.

Älgbanan är öppen enligt bokningskalendern. Vanligen påbörjas älgbanans allmänna öppettider i Juni och avslutas sent i September. Bokning kan göras av älgbanan mellan aktivitetsdagen på våren (vanligtvis i början eller mitten av maj, se bokningskalendern) till andra måndagen i oktober då banan stänger. Skjut inte på banan om skjutvallen är frusen då detta är farligt.


Om SMHI utfärdar varning för åska ska älgbanan inte användas, då banan är utsatt för blixtnedslag ofta ska banan ej heller användas i annat syfte vid åskväder.

 

F.      Kan jag boka hagelbanan?

 

Av säkerhetsskäl lånas hagelbanans kastare enbart ut när funktionär finns på plats, vanligen enbart för Jägarexamen. Det går bra att ta med egen kastare om du bokat banan eller på obokad tid om ingen annan skjuter på någon av banorna. Endast stålhagel får brukas på hagelbanan. Duvor med låg PAH-halt, så kallade eko-duvor, bör brukas på hagelbanan för att förhindra urlakning till mark. Skytte får av säkerhetsskäl ej ske på flera banor samtidigt.

 

F.      Jag håller jägarexamenskurs och vill använda er bana för min kurs. Hur går jag tillväga?

 

Jägarnas Riksförbund Avdelning 20-01 hanterar examination i egen regi. Vill du använda banan i utbildningssyfte kan du boka banan och ta med egna vapen för ändamålet. Vapen tillhandahålls av Jägarnas Riksförbund Avdelning 20-01 vid examination. För att boka tillfällen för utbildning eller examination använd bokningskalendern eller kontakta oss. Vi diskuterar individuellt med varje kursledare kring vilket material (skjutmål mm) som går att låna från banan i utbildningssyfte och hanterar samtidigt information om speciella avgifter för detta. Det är viktigt att du vet hur utrustningen fungerar innan du håller en utbildning i Jägarexamen på Skjutbanan i Främsbacka.

 

F.      Jag har tagit Jägarexamen men har högviltet kvar att klara för klass 1 (eller annat delprov). Kan jag göra detta hos er?

 

I mån av att någon av våra examinatorer har tid kan detta genomföras. Kontakta oss genom bokningskalenderns bokningsformulär och ange ditt ärende så kontaktar vi dig. Du kan också kontakta oss.

 

F.      Jag vill gärna bli funktionär! Hur gör jag?

 

Va kul! Kontakta oss!

 

F.      Hur kan jag påverka på banan?

 

Skjutbanan drivs helt av Jägarnas Riksförbund Avdelning 20-01 med ideella krafter. Detta innebär att alla medlemmar i avdelningen (medlemmar i Jägarnas Riksförbund bosatta i området eller direktanslutna till avdelningen efter eget val) kan lämna in motioner till samt har rösträtt på årsmötet som hålls årligen i februari (kallelse går ut via brev till alla medlemmar i god tid innan mötet). Ett annat roligt sätt att påverka är att bli aktiv funktionär. Kontakta oss!

 

F.      Vad kostar det att skjuta på banan?

 

Beroende på vad du tänker göra är det olika priser. Skjutning på banan på obokad tid är gratis, bli gärna medlem i Jägarnas riksförbund.

En bokning av banan kostar 950kr för ett 4h pass. Eftermiddagspasset (tre timmar, klockan 13-17) på helgerna kostar 750 kronor. I denna bokning ingår tillgång till älgbanan.

Skjutning vid allmänna skjutningarna under sommar och höst kostar 300kr för ett årskort (fritt antal serier under året under allmänna skjutningen). Den som inte har årskort betalar per skjuten serie. Detta inkluderar för medlemmar i Jägarnas Riksförbund ett intyg på avklarat skytte (alla skjutserier protokollförs, skytten väljer vilka serier som anges på skjutintyget). Icke medlemmar köper sitt intyg för 100 kr. Reservation för ändringar. Aktuellt pris anslås vid banan. 

 

F.      Hur fungerar den allmänna skjutningen?

 

Under sommar och höst håller banan öppet för skjutning på stillastående och löpande älgfigur (även stilla-löp, sk "skogsälg") enligt båda jägarorganisationernas riktlinjer för märkesskytte (t ex bronsmärke). Se bokningskalendern för mer information kring öppettider. Du anmäler dig vid "luckan" och betalar för ditt årskort (300kr, betalning med kort eller via swish, vi hanterar inte kontanter). Efter detta väntar du på din tur och blir uppropad när det är dags för skytte. 3 serier om 4 skott per serie skjuts och protokollförs på ditt årskort. Efter dina 3 serier får du vänta på att resterande skyttar skjuter 3 serier vardera innan det är din tur igen. Om du inte har eget vapen (t ex tränar för jägarexamen) så finns vapen att låna för övning. Ammunition tillhandahålls styckvis till jägarexamenselever i samråd med examinator eller jaktinstruktör.

 

F.      Får man låna vapen?

 

Vapen lånas ut vid examination för Jägarexamen (under uppsikt av examinator) samt vid allmän skjutning till den som ej har eget vapen (t ex för träning i Jägarexamen). Vapen lånas enbart ut under uppsikt av funktionär eller examinator.

 

F.      Säljer ni ammunition?

 

Nej. I samband med jägarexamen och dito utbildning tillhandahåller instruktören ammunition.