Bilder

Bilder


Här försöker vi att lägga upp bilder kopplat till JRF 20-01 och skjutbanan i främsbacka. Skicka gärna in bilder till styrelsen!

Om ni önskar att vi tar ned en bild av någon anledning, kontakta oss så fixar vi det direkt!

Bilder från aktivitetsdagen juli 2022

Uppsnyggning av banan 2021

Bilder från Aktivitetsdagen 2018

Bilder från Städdagen 2017